Åldersgränser

Gym
Du får träna i gymmet från dagen du fyller 13 år och haft en Individuell instruktion. För träning på egen hand från första gången ska du ha fyllt 15 år. Ingen träning i gymmet innan man fyllt 15 år eller haft en instruktion.

Gruppträning
Får du träna från det året du fyller 12 år.

Samtliga jympa bas, jympa i Degeberga samt Dans afro är gratis för barn 7-12 år i vuxet sällskap. 

Cirkelgym, Spinning och Indoor Walking
För att träna cirkelgym, spinning, indoor walking samt kombinationspass som innefattar dessa träningsformer måste du även vara minst 150 cm lång.

Familj
Är för barn fyllda 2 år upp till 6 år i vuxens sällskap. 

Familjefys
Är för barn mellan 6 till 12 år i vuxens sällskap.