Kallelse till extra årsmöte Friskis&Svettis Kristianstad

Dag: 11 december 2017

Tid: 18.00

Plats: Friskis&Svettis Björkhem

Dagordning

  • 1. Fastställande av röstlängd.
  • 2. Val av ordförande och sekreterare
  • 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet
  • 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
  • 5. Fastställande av föredragningslista
  • 6. Genomgång av styrelsens förslag – idrottsmodellen
  • 7. Öppet för frågor om styrelsens förslag
  • 8. Röstning i frågan om övergång till den av styrelsen föreslagna idrottsmodellen
  • 9. Övriga frågor
  • 10. Avslutande av det extrainkallade årsmötet

 

Information inför extra årsmöte

Friskis&Svettis i Kristianstad bildar bolag och flyttar träningen till bolaget.

Den 11 december kommer vi att ha ett extra årsmöte, syftet är att fatta beslut om

att flytta över vår verksamhet till ett nybildat dotterbolag, dvs. att införa den så kallade Idrottsmodellen. Innan detta årsmötet vill vi gärna informera er medlemmar om vad det kommer att innebära.

Avsikten med denna förändring är att ge Friskis&Svettis Kristianstad möjligheten att kunna utveckla och utöka träningsmöjligheten för dig som medlem, genom att kunna erbjuda en ny kompletterande lokal belägen i centrala Kristianstad. I vår nuvarande form som ”enbart” ideell förening är det dessvärre inte möjligt.

Det nya upplägget kommer innebära att hela verksamheten, träning, personal, funktionärer m.m., flyttas över till bolaget. Detta är en rent administrativ fråga som medför att vi har möjlighet att utveckla verksamheten och förbättra vårt utbud. Bolaget är styrt inom, och går under, Friskis&Svettis ramar, värderingar och styrdokument. Det kommer rent praktiskt inte finnas någon skillnad. Vi kommer även fortsättningsvis att vara Friskis&Svettis med samma logotyp, visuell identitet och styrdokument. Den enda skillnaden för dig som medlem i jämförelse med i dag är att det kommer vara 6% moms på träningskorten. Det betyder dock inte att priset på träningskorten höjs med 6%.

I ideologi och hjärta är vi samma oavsett vad som rent praktiskt administreras från bolaget.

/ Styrelsen och Jenny

 

FRÅGOR OCH SVAR

VAD INNEBÄR IDROTTSMODELLEN?

Idrottsmodellen innebär i korta drag att föreningen överlåter den huvudsakliga träningsverksamheten till sitt bolag. Modellen har fått sitt smeknamn eftersom den används av många svenska idrottsföreningar. En av många fördelar med denna modell är bl.a. att bolaget får dra av moms för inköp som görs till verksamheten.

VARFÖR FLYTTA ÖVER TRÄNINGEN TILL ETT DOTTERBOLAG?

För Friskis&Svettis Kristianstad innebär det att vi kommer ha möjlighet att utveckla och utöka verksamheten genom att kunna erbjuda dig som medlem två anläggningar att träna på.

VEM KOMMER ATT ÄGA BOLAGET?

Det är Friskis&Svettis i Kristianstad som kommer att äga bolaget till 100%. Därför plockas ingen vinst ut i bolaget. Alla pengar skall återinvesteras i föreningen och våra medlemmar. Föreningen och bolaget enas under hela Friskis&Svettis syfte, värderingar och vision.

BLIR DET NÅGRA IDEOLOGISKA KONSEKVENSER?

Nej, ideologiskt är vi samma organisation som förut. Bolaget är en del av Friskis&Svettis Kristianstad. Därför har vi samma syfte, samma värderingar och samma vision. I vår dagliga verksamhet märks inte gränserna mellan Bolaget och föreningen. Vi är alla en del av rörelsen Friskis&Svettis.

Friskis&Svettis Kristianstad tillhör fortfarande Riksidrottsförbundet och föreningen (som äger Bolaget) bedöms fortfarande vara en allmännyttig ideell förening av Skatteverket.

KOMMER DET ATT PÅVERKA MIG SOM MEDLEM PÅ NÅGOT SÄTT?

I ett bolag betalar man 6% moms på träningskorten, i en förening betalar man ingen moms. I vårt uttryck, utbud och möte med dig kommer det inte att vara någon skillnad, det innebär alltså inte att priset på träningskorten höjs med 6%.

FINNS DET ANDRA FRISKIS&SVETTIS FÖRENINGAR SOM HAR DETTA UPPLÄGGET?

Ja, det finns ca 15 föreningar som är organiserade på detta sättet. Bland annat Stockholm, Göteborg, Södertälje, Kalmar, Karlskrona, Visby och Karlstad.