Rosa oktober

Extrapass under månaden (uppdateras efterhand):

Schlager IW fredagen den 20 oktober kl. 16.30 med Emelie och Johanna.

Cirkelfys/Yoga lördagen den 21 oktober kl. 10.30. Passet leds av Malin och Ronnie.

DJ spinning fredagen den 27 oktober kl. 16.45. Annica och Alexandra spinner, Mange DJ:ar!

Jympa FlowRide 28 oktober kl. 11.00 med Petra.